Συνεχίζονται οι συγχωνεύσεις και τα κλεισίματα σχολείων: 1676 προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2014

http://1.bp.blogspot.com/-D44oi2paCig/UpJsv25S2QI/AAAAAAAAA5c/HYdyizwV1tM/s1600/0066.jpg

Ήδη οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι Περιφερειακοί Διευθυντές ΠΕ και ΔΕ έχουν διατυπώσει τις προτάσεις τους ενώ τα περισσότερα δημοτικά συμβούλια έχουν γνωμοδοτήσει επ’ αυτών.


Οι μεταβολές, όπως ιδρύσεις, προαγωγές, καταργήσεις, υποβιβασμοί καθώς και οι συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων, γίνονται με γνώμονα τις τεκμηριωμένες προτάσεις  των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών. Ζητούνται, επίσης, και οι γνωμοδοτήσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, οι οποίες δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων.


Θυμίζουμε ότι στο σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2014 αναφέρονταν η υλοποίηση 1.676 συγχωνεύσεων για τις οποίες έχουν αντιδράσει έντονα τόσο η ΔΟΕ όσο και η ΟΛΜΕ.


Το τρέχον έτος είχαμε μείωση στο συνολικό αριθμό των σχολικών μονάδων κατά 321.  Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα νηπιαγωγεία, το 2012-13 λειτουργούσαν 5.331 ενώ το τρέχον σχολικό έτος μειώθηκαν σε 5.151. Μικρή μείωση είχαμε και στον αριθμό των δημοτικών καθώς από 4.368 μειώθηκαν σε 4.331. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα Γυμνάσια μειώθηκαν κατά 71 φθάνοντας τα 1.582 από 1.653 ενώ μείωση κατά 33 σχολικές μονάδες είχαμε και στα Λύκεια όπου ο αριθμός τους διαμορφώθηκε στα 1.209 από 1.242.2012-2013
2013-2014
Μείωση
Νηπιαγωγεία
5.331
5.151
180
Δημοτικά
4.368
4.331
37
Γυμνάσια
1.653
1.582
71
Λύκεια
1.242
1.209
33
ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ
494
494
-
Σύνολο
13.088
12.767
321

Καλόγηρος Βασίλειος


Σχόλια

Ο Φασισμός και ο στρατηγικός προσανατολισμός στην πάλη ενάντιά του Παντελής Πουλιόπουλος


Θρησκεία και κινήματα Νίκος Λούντος


Η Γκουέρνικα του Πικάσο Σκοτ Τζόνσον